Proces recenzji

Nadesłane do publikacji teksty podlegają wstępnej ocenie przez redakcję, której przysługuje prawo odrzucenia ich już na tym etapie, jeśli łamią one zasady etyki publikacji, nie noszą znamion oryginalności, wykraczają poza profil pisma lub nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów czasopisma.
Pozytywnie zaopiniowane teksty są następnie kierowane do dwóch niezależnych recenzentów. Obowiązuje zasada podwójnej anonimowości (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości), a pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek rekomendujący przyjęcie tekstu lub jego odrzucenie. W przypadku dwóch sprzecznych opinii, nadesłany artykuł kierowany jest do trzeciego recenzenta. W razie dalszych wątpliwości decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redakcja, zasięgać opinii członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma.

Wydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP