Recenzenci

Recenzenci dobierani są w zależności od tematyki tekstu, z uwzględnieniem potencjalnego konfliktu interesów z autorem, m.in.

Zofia Chechlińska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Ewa Dahlig-Turek, Instytut Sztuki PAN
Magdalena Dziadek, Uniwersytet Jagielloński
Jeffrey Kallberg University of Pennsylvania
Iwona Lindstedt, Uniwersytet Warszawski
Bożena Muszkalska, Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Nowak, Uniwersytet Warszawski
Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski
Jim Samson, Royal Holloway University
Zbigniew Skowron, Uniwersytet Warszawski
Remigiusz Pośpiech, Uniwersytet Wrocławski
John Rink, Cambridge University
Alina Żórawska-Witkowska, Uniwersytet Warszawski

Wydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP