Zespół redakcyjny

Komitet redakcyjny
Zofia Chechlińska (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Maciej Gołąb (Uniwersytet Wrocławski)
Jeffrey Kallberg (University of Pennsylvania)
Wojciech Nowik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Irena Poniatowska (Uniwersytet Warszawski)
John Rink (University of Cambridge)
Kamila Stępień-Kutera (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Artur Szklener (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Redakcja
Kamila Stępień-Kutera (redaktor naczelny tomu)
Sylwia Zabieglińska (redaktor tomu)
John Comber (przekłady na język angielski)
Ewa Bogula (sekretarz redakcji)

Wydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP