Data publikacji : 2018-12-17

Polska muzyka narodowa. Pojęcie, funkcja i środki muzyczne

Zofia Chechlińska

Abstrakt

W związku z powszechną w XIX wieku koncepcją stawiającą znak równości między tym co ludowe, a tym co narodowe, Autorka artykułu opisuje elementy, które polscy kompozytorzy stosowali dla uzyskania narodowego charakteru muzyki. Wskazuje na odrębność i specyfikę w tym zakresie muzyki Fryderyka Chopina. Na podstawie analizy rożnych przykładów muzycznych stawia tezę, że narodowy charakter muzyki leży w sferze recepcji, a nie samej struktury dźwiękowej utworu, a posługiwanie się elementami muzyki tradycyjnej, nie jest wystarczającym czynnikiem do odbioru utworu w kategoriach narodowych. W XIX wieku istotne znaczenie miała narodowość kompozytora, jego postawa wobec problemów własnego narodu i narodowego charakteru sztuki.

Słowa kluczowe:

muzyka narodowa, sztuka narodowa, właściwości metrorytmiczne tańców, melodie ludowe, tożsamość narodowa, tańce polskie, tempo rubato, skale modalne, mazurki, ChopinSzczegóły

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Chechlińska, Z. (2018). Polska muzyka narodowa. Pojęcie, funkcja i środki muzyczne. Studia Chopinowskie, 2(2), 4–15. https://doi.org/10.56693/sc.81

Wskaźniki altmetryczneWydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP