Data publikacji : 2023-03-16

Typy i kategorie różnic tekstowych w źródłach Chopinowskich

Zofia Chechlińska

Abstrakt

Różnice pomiędzy tekstami utworu Chopina w poszczególnych źródłach oryginalnych mają rozmaity charakter zależnie od etapu procesu twórczego. Generalnie można w nich wskazać dwie podstawowe kategorie: dotyczącą zagadnień istotnych z punktu widzenia struktury dzieła oraz – zjawisk o znaczeniu lokalnym. Pierwsza kategoria różnic występuje między szkicami, autografami odrzuconymi a zapisem tekstu kompozytora przeznaczonym przezeń do upublicznienia, pojawia się zatem w trakcie powstawania dzieła. Z chwilą kiedy utwór już powstał, a kompozytor zdecydował o jego wydaniu, dalsze zmiany nie naruszają ustalonej struktury, a odnoszą się jedynie zjawisk o znaczeniu lokalnym. Kompozytor dopuszczał zatem różne wersje detali przy niezmiennej strukturze. Świadczy to o odmienności procesu twórczego Chopina względem wielu innych kompozytorów XIX wieku (np. Liszta czy Brucknera), którzy przerabiali niekiedy w sposób zasadniczy nawet już wydane utwory.

Słowa kluczowe:

warianty tekstu nutowego, autografy Chopina, proces twórczy Chopina, struktura dzieł ChopinaSzczegóły

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Chechlińska, Z. (2023). Typy i kategorie różnic tekstowych w źródłach Chopinowskich. Studia Chopinowskie, 9(1-2), 58–67. https://doi.org/10.56693/sc.18

Wskaźniki altmetryczneWydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP