Data publikacji : 2019-06-15

„Obcy na własnej krainy swej łonie”1? Paria na tle twórczości operowej Stanisława Moniuszki. Szkic

Dominika Szymocha

Abstrakt

Paria Stanisława Moniuszki postrzegana jest współcześnie poprzez pryzmat tego, co zostało o niej napisane w końcu XIX i początkach XX wieku. A opinie formułowane wówczas o tej operze nie były pozytywne. Starano się wykazać, że dzieło nie ma nic wspólnego z pozostałymi operami stworzonymi dla sceny warszawskiej przez Moniuszkę. O jego odrębności i nieadekwatności świadczyć miało dobitnie libretto oparte na obcym, niepolskim temacie, które sprowadziło myśl muzyczną kompozytora na manowce. Proponowana praca podejmuje próbę skonfrontowania tego, co można na podstawie jeszcze nie do końca zbadanych źródeł do Parii powiedzieć o operze, z tym, co można wyczytać z nie zawsze kompletnych źródeł dzieł skomponowanych dla Opery w Warszawie: Halki (w wersji 4-aktowej), Flisa, Verbum nobile, Hrabiny, Strasznego dworu. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, już na wstępnym etapie badań można stwierdzić, że omawiana opera ma o wiele więcej wspólnych cech z pozostałymi dziełami, niż do tej pory sądzono. Odnosi się to zarówno do warstwy literackiej, a szczególnie typu wybranej tematyki, jak i do opracowania muzycznego.

Słowa kluczowe:

Moniuszko, Paria, Halka, Delavigne, Chęciński, opera polska XIX w.Szczegóły

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Szymocha, D. (2019). „Obcy na własnej krainy swej łonie”1? Paria na tle twórczości operowej Stanisława Moniuszki. Szkic. Studia Chopinowskie, 3(1), 42–51. https://doi.org/10.56693/sc.77

Wskaźniki altmetryczneWydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP