Data publikacji : 2023-03-16

Krystyna Kobylańska – chopinolog. W setną rocznicę urodzin

Michał Ceglarek

Abstrakt

Krystyna Kobylańska (1922–2009) wniosła do polskiej historiografii muzycznej II połowy XX w. wkład nie do przecenienia. Przez niemal pół wieku prowadziła źródłowe badania dotyczące życia i dzieł Fryderyka Chopina. Jej bogaty dorobek piśmienniczy obejmuje przede wszystkim publikacje związane ze spuścizną rękopiśmienną polskiego kompozytora i pianisty, zarówno w zakresie jego utworów, jak i korespondencji. Jest autorką albumu Chopin w kraju. Dokumenty i pamiątki (1955), Katalogu rękopisów utworów Chopina (1977) oraz dwóch publikacji epistolograficznych: Korespondencji Fryderyka Chopina z rodziną (1972) i Korespondencji Fryderyka Chopina z George Sand i z jej dziećmi (1981). Wydała także dwie pozycje w języku niemieckim: Frédéric Chopin. Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis (1979), Briefe. Frédéric Chopin (1983). Krystyna Kobylańska była również autorką kilkuset artykułów, recenzji, katalogów wystaw, ekspertyz i opracowań związanych z dziedzictwem chopinowskim.

Słowa kluczowe:

Krystyna Kobylańska, Fryderyk Chopin, chopinologia, dziedzictwo chopinowskieSzczegóły

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Ceglarek, M. (2023). Krystyna Kobylańska – chopinolog. W setną rocznicę urodzin . Studia Chopinowskie, 9(1-2), 68–79. https://doi.org/10.56693/sc.19

Wskaźniki altmetryczneWydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP