Data publikacji : 2023-03-16

Maria Szymanowska i styl brillant

Irena Poniatowska

Abstrakt

Maria Szymanowska, największa pianistka polska doby przedchopinowskiej i kompozytorka reprezentuje okres klasyczno-preromantyczny w muzyce polskiej, zwany przez Tadeusza Strumiłłę sentymentalizmem. Jej twórczość jako całość jest typowym przejawem okresów przejściowych, w których elementy dawnego stylu ze środkami nowatorskimi nie zawsze łączą się w harmonijną syntezę. Ale stworzenie pierwszych na gruncie polskim etiud oraz preferowanie miniatur fortepianowych zaświadcza o przynależności Szymanowskiej do nurtu przemian nacechowanych rozwijaniem klasycznych środków fakturalnych w tzw. stylu brillant oraz tendencji wyrazowych sentymentalizmu czy też rodzącego się romantyzmu. Niniejszy artykuł omawia typowe dla owego przejściowego okresu środki kompozytorskie na przykładzie wybranych utworów fortepianowych Szymanowskiej, nie tracąc z pola widzenia narzucających się analogii z twórczością Chopina.

Słowa kluczowe:

Maria Szymanowska, styl brillant, dziewiętnastowieczna muzyka fortepianowa, miniatura fortepianowaSzczegóły

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Poniatowska, I. (2023). Maria Szymanowska i styl brillant. Studia Chopinowskie, 9(1-2), 42–57. https://doi.org/10.56693/sc.17

Wskaźniki altmetryczneWydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP