Stępień-Kutera, K. „Stanisław Moniuszko I Inni Kompozytorzy Wobec Poezji Adama Mickiewicza. Studium Komparatystyczne Małgorzata Sułek (Musica Iagellonica 2016)”. Studia Chopinowskie, t. 3, nr 1, czerwiec 2019, s. 99-101, doi:10.56693/sc.63.