Chechlińska, Z. „Typy I Kategorie różnic Tekstowych W źródłach Chopinowskich”. Studia Chopinowskie, t. 9, nr 1-2, marzec 2023, s. 58-67, doi:10.56693/sc.18.