Poniatowska, I. „Maria Szymanowska I Styl Brillant”. Studia Chopinowskie, t. 9, nr 1-2, marzec 2023, s. 42-57, doi:10.56693/sc.17.