[1]
J. Chachulski, „Heroiczne – komiczne – sentymentalne. Muzyczny obraz Amazonek w najstarszej zachowanej operze Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego”, sc, t. 4, nr 2, s. 6–29, grudz. 2019.