Nowak, T. (2018) „Polskie tańce narodowe jako kanon kulturowy – wyznaczniki, geneza, przemiany”, Studia Chopinowskie, 2(2), s. 44–57. doi: 10.56693/sc.84.