Wąsowski, M. (2019) „Dziedzictwo moniuszkowskie w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego: Z Andrzejem Spózem – kierownikiem Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – rozmawia Marcin Wąsowski”, Studia Chopinowskie, 3(1), s. 82–91. doi: 10.56693/sc.65.