Stępień-Kutera, K. (2019) „Stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy wobec poezji Adama Mickiewicza. Studium komparatystyczne Małgorzata Sułek (Musica Iagellonica 2016)”, Studia Chopinowskie, 3(1), s. 99–101. doi: 10.56693/sc.63.