Stępień-Kutera, K. (2019) „Muzyka zdefiniowana przez swą nieśmiertelność. Fabio Biondi o swojej pracy nad Halką Stanisława Moniuszki. Wywiad drogą korespondencyjną przeprowadziła Kamila Stępień-Kutera”, Studia Chopinowskie, 3(1), s. 6–9. doi: 10.56693/sc.57.