Goldberg, H. (2019) „Struktura frazy we wczesnych dziełach Chopina w świetle nauki Elsnera”, Studia Chopinowskie, 4(2), s. 32–41. doi: 10.56693/sc.54.