Chachulski, J. (2019) „Heroiczne – komiczne – sentymentalne. Muzyczny obraz Amazonek w najstarszej zachowanej operze Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego”, Studia Chopinowskie, 4(2), s. 6–29. doi: 10.56693/sc.53.