Bellman, J. D. (2023) „Dziewiętnastowieczne stroje instrumentalne a muzyka Chopina”, Studia Chopinowskie, 8(2), s. 74–119. doi: 10.56693/sch.2021.02.04.