Miklaszewska , J. (2023) „«Błogosławione pieśni malinowe. Fragmenty Norwidowskie» op. 43 Henryka Mikołaja Góreckiego – inspiracje, konteksty, determinanty stylistyczne”, Studia Chopinowskie, 8(2), s. 22–41. doi: 10.56693/sch.2021.02.02.