Nowak, Tomasz. 2018. „Polskie tańce Narodowe Jako Kanon Kulturowy – Wyznaczniki, Geneza, Przemiany”. Studia Chopinowskie 2 (2):44-57. https://doi.org/10.56693/sc.84.