Goldberg, Halina. 2019. „Struktura Frazy We Wczesnych dziełach Chopina W świetle Nauki Elsnera”. Studia Chopinowskie 4 (2):32-41. https://doi.org/10.56693/sc.54.