Chachulski, Jakub. 2019. „Heroiczne – Komiczne – Sentymentalne. Muzyczny Obraz Amazonek W Najstarszej Zachowanej Operze Józefa Elsnera I Wojciecha Bogusławskiego”. Studia Chopinowskie 4 (2):6-29. https://doi.org/10.56693/sc.53.