Nowak, T. (2018). Polskie tańce narodowe jako kanon kulturowy – wyznaczniki, geneza, przemiany. Studia Chopinowskie, 2(2), 44–57. https://doi.org/10.56693/sc.84