Poniatowska, I. (2018). Walor narodowości w dziełach Chopina z okresu paryskiego. Studia Chopinowskie, 2(2), 16–29. https://doi.org/10.56693/sc.82