Chechlińska, Z. (2018). Polska muzyka narodowa. Pojęcie, funkcja i środki muzyczne. Studia Chopinowskie, 2(2), 4–15. https://doi.org/10.56693/sc.81