Wąsowski, M. (2019). Dziedzictwo moniuszkowskie w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego: Z Andrzejem Spózem – kierownikiem Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – rozmawia Marcin Wąsowski. Studia Chopinowskie, 3(1), 82–91. https://doi.org/10.56693/sc.65