Stępień-Kutera, K. (2019). Stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy wobec poezji Adama Mickiewicza. Studium komparatystyczne Małgorzata Sułek (Musica Iagellonica 2016). Studia Chopinowskie, 3(1), 99–101. https://doi.org/10.56693/sc.63