Goldberg, H. (2019). Struktura frazy we wczesnych dziełach Chopina w świetle nauki Elsnera. Studia Chopinowskie, 4(2), 32–41. https://doi.org/10.56693/sc.54