Chachulski, J. (2019). Heroiczne – komiczne – sentymentalne. Muzyczny obraz Amazonek w najstarszej zachowanej operze Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego. Studia Chopinowskie, 4(2), 6–29. https://doi.org/10.56693/sc.53