Bellman, J. D. (2023). Dziewiętnastowieczne stroje instrumentalne a muzyka Chopina. Studia Chopinowskie, 8(2), 74–119. https://doi.org/10.56693/sch.2021.02.04