Miklaszewska , J. (2023). „Błogosławione pieśni malinowe. Fragmenty Norwidowskie” op. 43 Henryka Mikołaja Góreckiego – inspiracje, konteksty, determinanty stylistyczne. Studia Chopinowskie, 8(2), 22–41. https://doi.org/10.56693/sch.2021.02.02