(1)
Antonczyk, W. Lidia Grychtołówna I Wanda Szlezyngier-Chmielowska: O źródłach Mistrzostwa Wykonawczego I Pedagogicznego. sc 2018, 2, 62-79.