(1)
Nowak, T. Polskie tańce Narodowe Jako Kanon Kulturowy – Wyznaczniki, Geneza, Przemiany. sc 2018, 2, 44-57.