(1)
Poniatowska, I. Walor narodowości W dziełach Chopina Z Okresu Paryskiego. sc 2018, 2, 16-29.