(1)
Chechlińska, Z. Polska Muzyka Narodowa. Pojęcie, Funkcja I środki Muzyczne. sc 2018, 2, 4-15.