(1)
Szymocha, D. „Obcy Na własnej Krainy Swej łonie”1? Paria Na Tle twórczości Operowej Stanisława Moniuszki. Szkic. sc 2019, 3, 42-51.