(1)
Chachulski, J. Heroiczne – Komiczne – Sentymentalne. Muzyczny Obraz Amazonek W Najstarszej Zachowanej Operze Józefa Elsnera I Wojciecha Bogusławskiego. sc 2019, 4, 6-29.