(1)
Ceglarek, M. Krystyna Kobylańska – Chopinolog. W setną Rocznicę Urodzin. sc 2023, 9, 68-79.